LPK

Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd.

LPK 2

Veiligheid staat voor u en uw medewerkers bovenaan, zeker als het gaat om risicovolle werkzaamheden. ESVE denkt hierin met u mee en zal nauwkeurig te werk gaan bij het keuren van uw hijs en hef gereedschap, echter wordt er tijdig aan u terug gekoppeld als er grote reparaties of onvoorziene kosten aan het licht komen.

001

MVC 587S